Hakkımızda

Kadim Türk medeniyetlerinin var olduğu tüm coğrafyalarda yaşamış veya yaşadığına inanılan halk kahramanlarının; efsaneleşen destansı hayat öykülerinin araştırarak, bu kahramanların toplumun farklı kesimlerinde ve yaş gruplarınca bilinmesini sağlayacak faaliyetlerin yapılmasını, bu vesile ile Türk Kahramanlarının toplum nezdinde yaşatılmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını yürütmek amacıyla kurulmuştur.  

Bu kapsamda yapılacak faaliyetler aşağıdaki gibidir:

- Araştırma Faaliyetleri

- Akademik Toplantılar ( Sempozyum, Panel, Çalıştay )

- Süreli ve Süresiz Yayınlar ( Akademik, Yarı Akademik ve Popüler Yayınlar )

- Tanıtım Faaliyetleri ( Medya Faaliyetleri )

- Sosyal Faaliyetler ( Çocuk ve Gençlere Kahramanları Tanıtan Faaliyetler )

- Sportif Faaliyetler ( Geleneksel Sporlar ile Kahramalanarın Tanıtılması

- Sanatsal Faaliyetler ( Geleneksel Sanatlar ile Kahramanaların Tanıtılması )