MİLLİ KAHRAMANLAR
MİLLİ OYUNCAKLAR

Kadim Türk medeniyetlerinin var olduğu tüm coğrafyalarda yaşamış veya yaşadığına inanılan halk kahramanları, bilim adamları, devlet adamları ve topluma mal olmuş şahsiyetlerin; yazılı ve sözlü tarih ile günümüze ulaşan hikayelerini, öykülerini, destanlarını, masallarını veya onları konu alan eserleri inceleyerek ve araştırarak, topluma mal olmuş şahsiyetlerin toplumun her kesimince tanınmasını, bilinmesini sağlayacak her türlü faaliyetlerin, etkinliklerin, yazılı sesli ve görüntülü yayınların, merkezlerin, hizmetlerin ve ürünlerin tasarlanması, planlanması, üretilmesi veya ürettirilmesi süreçlerini yöneterek, Kahramanların ve topluma mal olmuş şahsiyetlerin toplum nezdinde yaşatılmasını ve yeni nesillere aktarılmasını sağlamak amacındadır. 

Ayrıca kadim medeniyet tarihimizde mitolojik efsaneler dahil olmak üzere Dede Korkut ile başlayarak Anadolu merkezli kurulan Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti ile devam ederek günümüze kadar ulaşan tarihsel akış içinde etki ettiğimiz veya tarihte yönettiğimiz tüm coğrafyalardaki geleneksel oyuncaklarının ve oyunların araştırılması, bu oyuncakların veya oyunların üretilerek veya ürettirilerek görünür hale getirilmesi, günümüz çocuklarına geleneksel oyuncakların ve oyunların tanıtılması ile birlikte geleneksel oyuncakların ve geleneksel oyunların yeni nesillere aktarılması adına yazılı, görsel, sesli veya etkileşimli yayınların hazırlanması, dijital ve fiziki oyunların tasarlanması, müzeler ve sergiler kurulması, bu amaç etrafında yürütülecek projelerin hazırlaması ve uygulaması, etkinlikler düzenlemesi ve geleneksel oyuncakların daha geniş kitlelerce bilinmesini sağlayacak her türlü faaliyetlerin yürütülmesi amacındadır.


Bu kapsamda yapılacak faaliyetler aşağıdaki gibidir:

- Araştırma Faaliyetleri

- Akademik Toplantılar ( Sempozyum, Panel, Çalıştay )

- Süreli ve Süresiz Yayınlar ( Akademik, Yarı Akademik ve Popüler Yayınlar )

- Tanıtım Faaliyetleri

- Sosyal Faaliyetler

- Sportif Faaliyetler

- Sanatsal Faaliyetler

- Üretim Faaliyetleri

- Organizasyon ve Festivaller

- Sergi, Müze, Tanıtım Ofisi ve Fuar 


Kuruluş tarihi: 23.03.2017

Kurum Kütük No: 34-231-186

Onayla

Çerezleri kullanarak müşterilerimizi daha iyi anlarız ve bu sayede web sitemizi, ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve pazarlama çalışmalarımızı geliştiririz. Ayarlarınızı değiştirmeden devam etmeniz, web sitesindeki tüm çerezleri almaktan memnun olduğunuz şeklinde değerlendirilecektir. Bununla birlikte, çerez ayarlarınızı istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Kullanım Koşulları Gizlilik Politikası